So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
  • Bộ lập trình PLC XP Series

  • Bộ lập trình PLC CP Series

  • Bộ lập trình PLC S Series (Modular Type)

  • Bộ lập trình PLC Micro S (Brick Type)

  • Bộ lập trình PLC BP Series (Brick Type)

Bộ điều khiển lập trình - PLC

Giỏ hàng của tôi (0)