So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Bộ thu thập và lưu trữ dữ liệu Datalogger kết nối Ethernet Campbell Scientific CR310

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Analyzer 2 kênh giao diện dây rung Campbell Scientific CDM-VW300

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 2 kênh giao diện dây rung 900MHz Campbell Scientific AVW206

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 2 kênh giao diện dây rung Campbell Scientific AVW211

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 2 kênh giao diện dây rung Campbell Scientific AVW200

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Analyzer dây rung Campbell Scientific VWANALYZER

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Hub 8 kênh dùng cho các kết nối ngoại vi SDM Campbell Scientific HUB-SDM8

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module công tắc 8 kênh đầu vào Campbell Scientific SDM-SW8A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 4 kênh I/O nối tiếp Campbell Scientific SDM-SIO4

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 1 kênh I/O nối tiếp Campbell Scientific SDM-SIO1A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 16 kênh vào/ra Campbell Scientific SDM-IO16

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ đếm thời gian 8 kênh Campbell Scientific SDM-INT8

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ điều khiển 16 kênh bán dẫn DC Campbell Scientific SDM-CD16S

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module điều khiển 16 kênh số Campbell Scientific SDM-CD16D

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 4 kênh dòng điện và điện áp đầu ra Campbell Scientific SDM-CVO4

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module giao diện Datalogger-CANbus Campbell Scientific SDM-CAN

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Professional Data Management System Maintenance Campbell Scientific VDV

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Integrated Data Management Platform Campbell Scientific MultiLogger Suite

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Cloud-Based Data Acquisition, Storage, and Visualization Platform Campbell Scientific Eagle.io

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Real-time Hydrometeorological and Environmental Monitoring Platform Campbell Scientific Contrail

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
TDR Software Development Kit Campbell Scientific TDRSDK

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Java PakBus Software Development Kit Campbell Scientific JAVA-SDK

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Upgrade to Current Version Campbell Scientific LNSERVER-SDK/U

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
LoggerNet Server Software Development Kit Campbell Scientific LNSERVER-SDK

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Upgrade to Current Version Campbell LOGGERNET-SDK/U

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
LoggerNet Software Development Kit Campbell Scientific LOGGERNET-SDK

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
SDM-CAN Helper Program Campbell Scientific SDM-CAN Helper

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Phần mềm hỗ trợ TDR100 Campbell Scientific PC-TDR

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Nâng cấp phần mềm trạm khí tượng Campbell Scientific VISUALWEATHER/U

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Phần mềm trạm khí tượng Campbell Scientific VISUALWEATHER

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)