So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Bộ chuyển đổi Ethernet quang

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Khung giá 16 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000C

Giá bán:

8.280.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Khung giá 14 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000A

Giá bán:

4.050.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Khung giá 16 khe cắm bộ chuyển đổi quang điện 3Onedata RACK2000B

Giá bán:

4.500.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Single Mode 80KM Single Fiber 3Onedata Model1100MSS/80

Giá bán:

10.575.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Single Mode 60KM Single Fiber 3Onedata Model1100MSS/60

Giá bán:

8.550.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Single Mode 40KM Single Fiber 3Onedata Model1100MSS/40

Giá bán:

3.150.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Single Mode 20KM Single Fiber 3Onedata Model1100MSS/20

Giá bán:

2.700.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Single Mode 120KM 3Onedata Model1100MS/120

Giá bán:

6.750.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Single Mode 100KM 3Onedata Model1100MS/100

Giá bán:

5.175.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Single Mode 80KM 3Onedata Model1100MS/80

Giá bán:

4.680.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Single Mode 60KM 3Onedata Model1100MS/60

Giá bán:

1.485.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Single Mode 40KM 3Onedata Model1100MS/40

Giá bán:

1.215.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Single Mode 20KM 3Onedata Model1100MS/20

Giá bán:

1.125.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang Dual Multi Mode 2KM 3Onedata Model1100M

Giá bán:

10.800.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 80KM Single Fiber 3Onedata Model3012SS/80

Giá bán:

22.320.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 60KM Single Fiber 3Onedata Model3012SS/60

Giá bán:

13.545.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 40KM Single Fiber 3Onedata Model3012SS/40

Giá bán:

8.460.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 20KM Single Fiber 3Onedata Model3012SS/20

Giá bán:

8.055.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 10KM Single Fiber 3Onedata Model3012SS/10

Giá bán:

7.290.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 100KM 3Onedata Model3012S/100

Giá bán:

18.540.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 80KM 3Onedata Model3012S/80

Giá bán:

7.740.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 60KM 3Onedata Model3012S/60

Giá bán:

5.040.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 40KM 3Onedata Model3012S/40

Giá bán:

3.150.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 20KM 3Onedata Model3012S/20

Giá bán:

2.925.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Single Mode 10KM 3Onedata Model3012S/10

Giá bán:

2.430.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 10/100/1000M Ethernet sang quang Multi Mode 550M 3Onedata Model3012

Giá bán:

2.340.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng 10/100/1000M Ethernet sang quang SFP 3Onedata Model3011

Giá bán:

2.385.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng 10/100M Ethernet sang quang SFP 3Onedata Model3010

Giá bán:

1.125.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng 10/100M Ethernet sang quang Single Mode 60KM Single Fiber 3Onedata Model1200SS/60

Giá bán:

9.360.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng 10/100M Ethernet sang quang Single Mode 40KM Single Fiber 3Onedata Model1200SS/40

Giá bán:

2.700.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)