So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

GSM GPRS WCDMA (3G) IP Modem

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
F2464 WCDMA RTU

Giá bán:

7.425.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F2164 GPRS RTU

Giá bán:

4.950.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7414 GPS+WCDMA IP Modem

Giá bán:

6.525.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7114 GPS+GPRS IP MODEM

Giá bán:

4.050.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F2414 UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA IP MODEM(DTU)

Giá bán:

5.625.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F2114 GPRS IP MODEM (DTU)

Giá bán:

3.375.000 đ

Còn hàng
F2403 WCDMA (3G) IP Modem

Giá bán:

5.400.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F2203 CDMA IP Modem

Giá bán:

3.825.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F2103 GPRS IP Modem

Giá bán:

2.925.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F1403 WCDMA/HSDPA/HSUPA Modem

Giá bán:

4.725.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F1203 CDMA Modem

Giá bán:

2.925.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F1103 GPRS Modem

Giá bán:

2.160.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)