So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Màn hình cảm ứng

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 4.3 inch Cimon CM-XT04CD-DN

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 4.3 inch Cimon CM-XT04CD-DE

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DN

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AN

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-DE

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 7 inch Cimon CM-XT07CD-AE

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 10.4 inch Cimon CM-XT10CD-A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 10.4 inch Cimon CM-XT10CD-D

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 12.1 inch Cimon CM-XT12CD-A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI Xpanel 15 inch Cimon CM-XT15CD-A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-DNR

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-ANR

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-DNS

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-ANS

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-DER

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-AER

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-DES

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Màn hình cảm ứng HMI + PLC Xpanel Hydrib 7 inch Cimon CM-HP07CD-AES

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)