So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Switch công nghiệp quản lý dạng Rack Mount

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Ethernet / 24 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028M

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Ethernet + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-2F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-4F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-8F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 12 Ethernet + 12 cổng quang +4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-12F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Ethernet + 16 cổng quang +4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-16F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-20F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 24 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES5028-4GS-24F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch Công Nghiệp Quản Lý 24 Cổng Ethernet 3Onedata IES5024

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3onedata IES5024-2F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang 3onedata IES5024-4F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Ethernet +8 cổng quang 3onedata IES5024-8F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang 3onedata IES5024-12F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 8 cổng Ethernet +16 cổng quang 3onedata IES5024-16F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang 3onedata IES5024-20F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 24 cổng quang 3onedata IES5024-24F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 16 cổng Gigabit Ethernet + 8 cổng combo quang + 4 cổng quang SFP 3Onedata IES5028G-8GC-4GS

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp quản lý 24 cổng Gigabit Ethernet + 4 cổng quang SFP 3Onedata IES5028G-4GS

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)