So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Modul & Các thiết bị khác

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Module 8 kênh đầu vào tương tự, 16 bit, tốc độ lấy mẫu 250k ICP DAS I-9014C

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 16/8 kênh đầu vào tương tự, 16 bit, tốc độ lấy mẫu 250k ICP DAS I-9014

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module Analog cho Xpanel Hydrib Cimon CM-HP-EAA

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module Digital cho Xpanel Hydrib Cimon CM-HP-EDR

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-RPW

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS03A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS04A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS05A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS08A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS10A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS12A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS08S

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-BS10S

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-EP01A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-EP02A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM0-DM

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-FM512

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM0-BAT

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon RP-DPC014

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM0-CBL15

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM0-SCB15M

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM2-SCB15E IO 32 Cable for PLC-S

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM0-SCB15I

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM0-TB32M

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-XD16A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-XD32C

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-XD64C

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-XD16B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-XD32B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PLC Cimon CM1-XD16W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)