So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Thiết bị quan trắc đo áp lực thấm - Piezometers

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Thiết bị đo mực nước tích hợp lưu trữ dữ liệu Geokon 4573

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Đo áp lực nước dây rung nhiệt độ cao Geokon 4500HHT

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị đo lưu lượng thấm trong đập dạng kênh hở Geokon 4675LV

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp lực nước dải thấp Geokon 4580

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp suất dây rung Geokon 4500H – 4500HH

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị đo mực nước ngầm - đo mức nước thấm Solinst Model 101

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Ống lọc dùng cho quan trắc áp lực lỗ rỗng - áp lực thấm Geokon 4590

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp lực lỗ rỗng - đo mức nước đầu ra xung vuông 5 VDC Geokon 4500AR

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Đo áp lực nước dây rung sử dụng trong môi trường khắc nghiệt Geokon 4500Ti

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp lực lỗ rỗng đa điểm trong hố khoan Geokon 4500MLP

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Đo áp lực nước dây rung nhiệt độ cao Geokon 4500HT

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp lực lỗ rỗng - đo mực nước thấm cho đập đất Geokon 4500HD

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp lực lỗ rỗng, đo áp lực thấm dây rung kiểu ấn xuống Geokon 4500DP

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị đo áp lực lỗ rỗng đo áp lực thấm Piezometers loại nhỏ Geokon 4500B · 4500C

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo áp lực nước - đo mức nước đầu ra tương tự Geokon 3400

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị đo áp lực lỗ rỗng dây rung - đo áp lực thấm Piezometers Geokon 4500S – 4500SH – 4500AL(V)

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)