So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Switch công nghiệp RS-232/485 + Ethernet

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2 Cổng Quang và 4 Cổng RS485/422 3Onedata IES618-2F-4D(RS-485)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch Công Nghiệp 6 Cổng Ethetnet + 2 Cổng Quang và 4 Cổng RS-232 3Onedata IES618-2F-4D(RS-232)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch Công Nghiệp 4 Cổng Ethetnet + 4 Cổng Quang và 4 Cổng RS485/422 3Onedata IES618-4F-4D(RS-485)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng RS232 3Onedata IES618-4F-4D(RS-232)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS485/422 3Onedata IES618-4D(RS-485)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 4 cổng RS232 3Onedata IES618-4D(RS-232)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 2 cổng RS422/485 3Onedata IES615-2F-2D(RS-485)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 3 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 2 cổng RS232 3Onedata IES615-2F-2D(RS-232)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang + 2 cổng RS485/422 3Onedata IES615-1F-2D(RS-485)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 1 cổng quang + 2 cổng RS232 3Onedata IES615-1F-2D(RS-232)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS485/422 3Onedata IES615-2D(RS-485)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet + 2 cổng RS232 3Onedata IES615-2D(RS-232)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)