So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Cảm biến đo biến dạng - Strain Gages

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Cảm biến đo biến dạng Geokon 3900

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến biến dạng Geokon 4000

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon FP4000

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon ST-350

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến biến dạng Geokon 4100 – 4150

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon 4151

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon 4200 – 4202 – 4210

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng nhiệt độ cao Geokon 4200HT – 4200HT-T

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon 4435

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon 4911 – 4911A

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon 3911 – 3911A

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo biến dạng Geokon FP4911

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)