So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
  • Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger

  • Mở rộng đo lường và điều khiển cho trạm quan trắc

  • Cảm biến thiết bị quan trắc

  • Thiết bị truyền thông cho hệ thống quan trắc

  • Phần mềm thiết bị và hệ thống quan trắc

  • Nguồn cung cấp cho thiết bị quan trắc

  • Hộp bảo vệ tiêu chuẩn cho thiết bị quan trắc Enclosures

  • Phụ kiện thiết bị quan trắc Tripods - Towers - Mounts

Campbell Scientific

Giỏ hàng của tôi (0)