So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

3onedata

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Splliter PoE 10/100M 3onedata PD101-12V-15W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Splliter PoE 10/100/1000M 3onedata PD101G-12V-15W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Splliter PoE 10/100/1000M 3onedata PD101G-12V-30W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Injector PoE 10/100/1000M 3onedata PSE101G-30W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Injector PoE 10/100/1000M 3onedata PSE101G-15W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Injector PoE 10/100M 3onedata PSE101-30W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Injector PoE 10/100M 3onedata PSE101-15W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch 8 cổng Gigabit PoE Ethernet 3Onedata ES1008G-8POE-150W-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch quản lý 8 cổng PoE Ethernet 3Onedata ES5008G-8POE-150W-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch quản lý 8 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng SFP 3Onedata ES5010G-2GS-8POE-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch quản lý 16 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng SFP 3Onedata ES5018G-2GS-16POE-300W-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch quản lý 24 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit SFP 3onedata ES5026G-2GS-24POE-450W-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Swich 4 cổng PoE Ethernet 3Onedata ES1005D-4POE-65W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch quản lý POE 14 cổng PoE Ethernet + 2 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng SFP 3Onedata ES5018-16POE-300W-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch 8 cổng PoE Ethernet 3Onedata ES1009D-8POE-150W

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch quản lý 20 cổng PoE + 4 cổng Gigabit PoE Ethernet + 2 cổng quang SFP 3onedata ES5026-24POE-450W-P(220VAC)

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi Balun 75ohm-120ohm 3Onedata TLC703

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi RS232 sang E1 3OneData E232

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi RS485/422 sang E1 3OneData E485

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi E1 Ethernet sang Quang FE – E1 3OneData MODEL7213S

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang quang FE1 3OneData MODEL7305

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi V.35 sang quang 3onedata MODEL7304

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi FE1 sang Quang 3onedata MODEL7302

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi E1 sang quang 3onedata MODEL7301

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Khung giá 16 khe cắm bộ chuyển đổi giao diện 3Onedata RACK4000

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang 4 cổng E1 3onedata MODEL7210

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang E1 3onedata MODEL7211

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi Ethernet sang FE1 3onedata MODEL7212

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi V.35 sang FE1 3Onedata MODEL7221

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ chuyển đổi quang điện công nghiệp 1 cổng Gigiabit PoE Ethernet + 1 cổng quang SFP 3Onedata IPMC101GT-GS-POE

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)