So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Four-Faith

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
F3836H LTE WIFI Advertisement Router

Giá bán:

10.800.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3436H WCDMA WIFI Aderisement Router

Giá bán:

8.100.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7946-L/L GPS+ LTE/LTE Dual Sim ROUTER

Giá bán:

15.750.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7946-FL/FL GPS+ FDD-LTE/FDD-LTE Dual Sim ROUTER

Giá bán:

16.650.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7946-W/W GPS+ WCDMA/WCDMA Dual Sim ROUTER

Giá bán:

12.500.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7846 GPS+LTE/WCDMA Dual-SIM WIFI ROUTER

Giá bán:

11.250.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7446 GPS + WCDMA (3G) Dual Sim Wifi Router

Giá bán:

9.000.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7836 GPS+LTE/WCDMA WIFI ROUTER

Giá bán:

10.350.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F7436 GPS+WCDMA WIFI ROUTER

Giá bán:

8.100.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3946-L/L LTE/LTE Dual Sim WIFI Router

Giá bán:

15.300.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3946-FL/FL FDD-LTE/FDD-LTE Dual Sim WIFI Router

Giá bán:

16.200.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3946-W/W WCDMA/WCDMA (3G/3G) Dual Sim WIFI Router

Giá bán:

10.800.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3846 LTE/WCDMA Dual-SIM WIFI Router

Giá bán:

9.900.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3446  WCDMA 3G Dual Sim Wifi Router

Giá bán:

7.650.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3836 FDD-LTE Industrial 4G Router

Giá bán:

9.000.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3436 Industrial WCDMA (3G) Wifi Router

Giá bán:

6.750.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8834 ZigBee+LTE/WCDMA WIFI Router

Giá bán:

12.375.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8434 ZigBee+WCDMA WIFI Router

Giá bán:

8.550.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8234 ZigBee+CDMA WIFI Router

Giá bán:

7.425.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8134 ZigBee+GPRS WIFI Router

Giá bán:

6.525.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8825 ZigBee+LTE/WCDMA Router

Giá bán:

11.475.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8425 ZigBee+WCDMA Router

Giá bán:

6.975.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8225 ZigBee+CDMA Router

Giá bán:

6.075.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8125 ZigBee+GPRS Router

Giá bán:

4.500.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8414 ZigBee+WCDMA/HSDPA/HSUPA IP Modem

Giá bán:

6.525.000 đ

Chưa có VAT
Hết hàng
F8214 ZigBee+CDMA IP MODEM

Giá bán:

4.500.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8114 ZigBee GPRS IP Modem

Giá bán:

4.050.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8914 ZigBee IP Modem

Giá bán:

2.025.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F8913D Embedded ZigBee Module

Giá bán:

585.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
F3426 Industrial WCDMA Router

Giá bán:

6.300.000 đ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)