So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Geokon

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Nold DeAerator™ Geokon 2100

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ chuyển đổi tín hiệu dây rung sang tín hiệu tương tự Geokon 8020-59

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị giám sát rung động và quá áp không khí Instantel Micromate

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị giám sát rung động Vibration Monitors Instantel

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cáp tín hiệu cho thiết bị quan trắc Geokon

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Borehole Deformation Gages Geokon 5000

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Concrete Stressmeters (VW) Geokon 4370

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Soft Inclusion Stress Cells (VW) Geokon Model 4360

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo ứng suất Geokon 4350

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo ứng suất Geokon 4300

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo ứng suất Geokon 3200

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo nhiệt độ công trình bằng sợi quang Geokon FP4700

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo nhiệt độ công trình vĩnh cửu kiểu dây rung Geokon 4700

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Dây đo nhiệt độ thi công Geokon 3810A

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Dây đo nhiệt độ công trình Geokon 3810

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến đo nhiệt độ bê tông Geokon 3800

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Cảm biến dây rung đầu ra tương tự -  số  Geokon 4500CPR-8020-AR

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Định địa chỉ giao diện dây rung Geokon 8020-30

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Phần mềm báo cáo và xử lý dữ liệu quan trắc Vista Data Visualization Geokon VDV

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Mạng không dây Datalogger GeoNet Geokon 8800

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ giao diện dây rung không dây Geokon 8040

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ dồn kênh tự động Multiplexer Geokon 8032

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger không dây Geokon 8026

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu Datalogger Geokon 8600

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Phần mềm LogView cho Field PC Geokon 8001-10

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Phần mềm LogView Geokon 8001-3

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu quan trắc 16 kênh dây rung Geokon 8002-16

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu quan trắc 4 kênh dây rung Geokon 8002-4

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Bộ xử lý và lưu trữ dữ liệu quan trắc 1 kênh dây rung Geokon 8002-1

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Thiết bị chống sét cho thiết bị quan trắc Geokon 4999-12L/E

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)