So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

ICP DAS

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Module 8 kênh đầu vào tương tự, 16 bit, tốc độ lấy mẫu 250k ICP DAS I-9014C

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module 16/8 kênh đầu vào tương tự, 16 bit, tốc độ lấy mẫu 250k ICP DAS I-9014

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board mở rộng 16 kênh số đầu ra ICP DAS XW111i

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board mở rộng 6 kênh A/D, 1 kênh D/A, 4 kênh D/O, 4 kênh D/I ICP DASS XW304

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board mở rộng 4 kênh A/D, 2 kênh D/A, 3 kênh D/O, 3 kênh D/I ICP DAS XW310

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board mở rộng 4 kênh Differential,8 kênh Single-Ended,2 kênh D/A,3 kênh D/O,3 kênh D/I ICP DAS XW310C

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board 6 cổng RS-232 ICP DAS XW506

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board 1 cổng RS-422/485 với 5 kênh đầu vào số và 5 kênh đầu ra số ICP DAS XW507

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board 8 cổng RS-232 CIP DAS XW508

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board 2 cổng RS-232 với 4 kênh đầu vào sô và 4 kênh đầu ra số CIP DAS XW509

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board mở rộng 4 cổng RS-485 CIP DAS XW511i

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Board mở rộng 4 cổng RS-485 ICP DAS XW514

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port CIP DAS LP-5131

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PAC with Linux kernel 2.6.19 and one LAN port and Audio ICP DAS LP-5131-OD

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports ICP DAS LP-5141

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PAC with Linux kernel 2.6.19 and two LAN ports and Audio CIP DAS LP-5141-OD

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
PAC with Linux OS and one LAN port ICP DAS LP-5231

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot ICP DAS LP-8131-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 1 I/O Slot ICP DAS LP-8141-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots ICP DAS LP-8431-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots ICP DAS LP-8431-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 4 I/O Slots ICP DAS LP-8441-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots ICP DAS LP-8831-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 8 I/O Slots ICP DAS LP-8841-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 0 I/O slots ICP DAS LP-8081-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000 with 7 I/O slots ICP DAS LP-8781-G

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000-Atom with 1 I/O Slot ICP DAS LP-8181-Atom

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000-Atom with 3 I/O Slot CIP DAS LP-8381-Atom

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Standard LinPAC-8000-Atom with 7 I/O Slot ICP DAS LP-8781-Atom

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Multifunction Expansion Board ICP DAS XV307

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)