So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Lorenz Messtechnik

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Bộ hiển thị và điều khiển lực 2 kênh đầu vào Active Sensors 24 VDC Lorenz PAX-DP-01B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển lực Speed - Angle of Rotation 24 VDC Lorenz PAX-I003B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển lực Speed - Angle of Rotation 220 VAC Lorenz PAX-I002B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển lực Passive Sensors 24 VDC Lorenz PAX-S001B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển lực Passive Sensors 220 VAC Lorenz PAX-S000B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển lực Active Sensors 24 VDC Lorenz PAX-D001B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển 2 kênh đầu vào Force/displacement-potentiometricLorenz DD-2002-FDPA

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển 2 kênh đầu vào Force/displacement-incremental Lorenz DD-2002-FDPI

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển 2 kênh đầu vào Torque-Angle of Rotation Passive Sensors Lorenz DD-2002-TAP

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển 2 kênh đầu vào Torque-Angle of Rotation Active Sensors Lorenz DD-2002-TAA

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển 2 kênh đầu vào Torque-Speed Passive Sensors Lorenz DD-2002-TSP

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ hiển thị và điều khiển 2 kênh đầu vào Torque/Torque-Speed Active Sensors Lorenz DD-2002-TTSA

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ điều khiển hiển thị dữ liệu lực Active Sensors Sensor 220 VAC Lorenz PAX-D000B-LC-TG

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào +- 10 VDC 0/4-20 mA kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/U10/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào +- 5 VDC 0/4-20 mA kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/U5/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào +- 5 VDC +-10 VDC kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/U5/U10

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào Strain Gauge +- 3 mV/V 0/4-20 mA kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/DMS/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào Strain Gauge +- 3 mV/V +/- 10 VDC kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/DMS/U10

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào Strain Gauge +- 3 mV/V +/- 5 VDC kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/DMS/U5

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào 0/4-20 mA 0/4-20 mA kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/I20/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào +- 10 V +- 10 V kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/U10/U10

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 đầu vào +- 5 V +- 5 V kết nối Ethernet Lorenz SI-ETH/U5/U5

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào +- 10 VDC 0/4-20 mA kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/U10/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào +- 5 VDC 0/4-20 mA kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/U5/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào +- 5 VDC +- 10 VDC kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/U5/U10

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào Strain Gauge +- 3 mV/V 0/4-20 mA kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/DMS/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào Strain Gauge +- 3 mV/V +- 10 VDC kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/DMS/U10

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào Strain Gauge +- 3 mV/V +- 5 VDC kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/DMS/U5

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào 0/4-20 mA 0/4-20 mA kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/I20/I20

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Bộ giao diện 2 kênh đầu vào +- 10 V +- 10 V kết nối RS-485 Lorenz SI-RS485/U10/U10

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)