So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Nexcom

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom ISA 1120A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server lưu trữ dữ liệu Nexcom iNAS 330

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 1510

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom NSA 3640

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 5640

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 1520

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật và truyền thông mạng Nexcom NSA 7145

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật và truyền thông mạng Nexcom NSA 7136

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom NSA 5160

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom NSA 5150HA

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom NSA 5150

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module mạng 25Gb Ethernet Nexcom NV 120F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Module mạng 100Gb Ethernet Nexcom NC 220Q28M

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 3170HA

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 3170A

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 3170

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 3150

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 3130

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server truyền thông mạng Nexcom NSA 1150

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 130-E

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 120

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 125B

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 1160

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Máy tính chủ server bảo mật mạng Nexcom DNA 1150

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
High Value Fanless Point-of-Sales 15" TFT LCD Terminal NEXCOM NPT 1560

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
XGA Vehicle Mounted Display NEXCOM VMD 3002

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
SVGA Vehicle Mount Display NEXCOM VMD 2002

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
SVGA Vehicle Mount Display NEXCOM VMD 2000

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
WVGA Vehicle Mount Display NECOM VMD 1001

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
WVGA Vehicle Mount Display NECOM VMD 1000

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)