So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Switch công nghiệp dạng Rack Mount

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm/Hãng sản xuất
Giá sản phẩm
Tình trạng
Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-2F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet + 4 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-4F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-8F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet + 12 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-12F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet + 16 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-16F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet + 20 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-20F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 24 cổng quang + 4 cổng quang SFP 3onedata IES1028-4GS-24F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng quang SFP 3Onedata IES1028-4GS

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 22 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata IES1024-2F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 20 cổng Ethernet +4 cổng quang 3Onedata IES1024-4F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 8 cổng quang 3Onedata IES1024-8F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 12 cổng Ethernet và 12 cổng quang 3Onedata IES1024-12F

Giá bán:

Liên hệ

Còn hàng
Switch công nghiệp 8 cổng Ethernet và 16 cổng quang 3onedata IES1024-16F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 4 cổng Ethernet +20 cổng quang 3onedata IES1024-20F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 24 cổng quang 3onedata IES1024-24F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet 3Onedata IES1024

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata IES1016

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 2 cổng quang 3Onedata ES1026-2F

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet 3Onedata ES1024

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet 3Onedata ES1016

Giá bán:

Liên hệ

Chưa có VAT
Còn hàng
Giỏ hàng của tôi (0)